Specificatie NZa tarieven Wlz 2022 Ouderenzorg

De beleidsregels voor de langdurige zorg 2022 zijn gepubliceerd door de NZa. Een van de meest in het oog springende wijzigingen is de verwerking van het additionele kwaliteitsbudget in de ZZP/VPT VV4 t/m VV10. De kwaliteitsbudgetten per instelling komen te vervallen. Het macro kwaliteitsbudget wordt per 2022 overgeheveld naar de contracteerruimte.

Welk bedrag aan toeslag voor het kwaliteitsbudget per ZZP/VPT is opgenomen staat niet in de specificaties van de Wlz-tarieven. Zorgwize heeft de berekende toeslagen opslagtarieven opgevraagd bij het NZa. Deze staat tevens in bijlage 9 ‘Indicatieve tarieven verpleeghuiszorg 2022’ van beleidsregel BR/REG 21118d genoemd. Op deze genoemde indicatieve (maar inmiddels dus definitieve) tarieven wordt nog wel de inhaalindex van minus 1,19% over 2021 gecorrigeerd voor de loonkosten. Er is dus sprake van een integrale indexatie voor 2022. Zorgwize heeft voor haar klanten en belanghebbende een specificatie gemaakt van de Wlz tarieven 2022 voor de ouderenzorg, inclusief een uitsplitsing van de toeslagen kwaliteitskader en behandelcomponent. Het behandelcomponent is het verschil tussen de ZZP /VPT zonder behandeling en met behandeling. Als gevolg van de integrale kostprijscorrecties door het NZa laat het behandelcomponent bepaalde inconsistenties zien.


Bekijk ook deze artikelen

© 2024 Zorgwize