Over Sjef

Ik ben ruim 30 jaar actief binnen de gezondheidszorg en ben een specialist in de Ouderen- en Gehandicaptenzorg.

Binnen deze zorgsectoren richt ik mij  vooral op P&C, Business Control, ondersteuning van bestuur & management en het contracteren van zorg voor zorgaanbieders bij Zorg-kantoren (Wlz), Zorgverzekeraars (Zvw) en Gemeenten (Wmo en JW).

Maar ook met het (tijdelijk) aansturen van administratieve diensten en het optimaliseren van de bedrijfsvoering kunnen zorgaanbieders een beroep op mij doen. Ik ben een vakspecialist met een generalistische kijk op zaken. 

Mijn passie is om samen met bestuur en management op strategisch en tactisch niveau op zoek te gaan naar (nieuwe) kansen, mogelijkheden en doelstellingen voor de organisatie. Dit doe ik graag in de rol van (kritische) sparringspartner. Maar ook het financieel in evenwicht brengen en houden van organisaties doe ik graag in de rol van betrokken Business Controller. Als voormalige Zorginkoper ben ik van toegevoegde waarde door zorgaanbieders de jaarlijkse zorgcontractering voor de Wlz, Zvw, en Wmo uit handen te nemen. Ik ben goed op de hoogte van actuele wet- en regelgeving en de beleidsregels van het NZa.

Bij Zorgkantoor Arnhem (Menzis) heb ik 10 jaar gewerkt als Zorginkoper Gehandicapten- en Ouderenzorg. In deze tijd heb ik veel van de dagelijkse zorg op de afdelingen gezien. Daardoor kan ik vrij makkelijk communiceren met zorgmanagers, omdat (ook) ik de klant zoveel als mogelijk als vertrekpunt neem.  Daarna ben ik gaan werken als HEAD en (Business) Controller bij zorginstellingen in de Care sector. Dat heb ik ongeveer acht jaar gedaan. Met alle opgedane kennis heb ik de laatste elf jaar als Senior Business Consultant gewerkt bij SDB Ayton, en heb veel zorgaanbieders op allerlei terreinen ondersteund.

Ik heb een bewuste keuze gemaakt om als zelfstandig ondernemer verder te gaan. Onder de naam ZORGWIZE (waarbij WIZE staat voor mijn kennis van de zorgsector) ondersteun ik nu verschillende zorgorganisaties in de Care sector. 

Ik ben geboren in Arnhem op 28 april 1966 en ik woon nog steeds in deze prachtige stad aan de Rijn. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen die allebei nog thuis wonen. In mijn vrije tijd sport ik graag, zoals voetballen en golf. Als de agenda het toelaat fluit ik op het voetbalveld de wat oudere jeugd. Een hele leuke uitdaging vind ik dat. Met de hond wandelen in het bos doe ik ook graag.

Mocht u eens vrijblijvend met mij willen sparren over de ontwikkelingen in de zorgsector in het algemeen of bij uw organisatie specifiek, bel +31 6 42874428 of mail mij dan gerust. Ik kom graag kennis met u maken. 

Meer weten?

Mocht u eens vrijblijvend met mij willen sparren over de ontwikkelingen in de zorgsector in het algemeen of bij uw organisatie specifiek, bel of mail mij dan gerust. Ik kom graag kennis met u maken.

Sjef van Leeuwen

Sjef van Leeuwen

Interim Business Controller
info@zorgwize.nl
06 428 74 428
© 2024 Zorgwize