ZORGWIZE

Voor zorgorganisaties in de Ouderenzorg (VVT), Gehandicaptenzorg (GZ) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) die zich tijdelijk willen laten ondersteunen of adviseren door een ervaren en betrouwbare interim Business Controller op het gebied van de financiële bedrijfsvoering, planning & control, strategische beleid, NZa beleidsregels of zorgcontractering / aanbesteding Wlz, Zvw en Wmo. 

Zorgwize staat voor financiële expertise, praktijkgerichte oplossingen, meer zekerheid en actuele kennis van de zorgsector: al meer dan 30 jaar!

Uitbreiding regeling coronakosten WLZ

Zorgaanbieders in de langdurige zorg kunnen ook in 2022 een compensatie krijgen voor kosten als gevolg van de coronapandemie. Het NZa heeft voor 2022 een aantal nieuwe kostenposten toegevoegd. 

Lees meer welke dat zijn
© 2022 Zorgwize