Inkoop & Wetgeving (zorg) producten en diensten

Zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten zijn verantwoordelijk om de benodigde zorg voor hun verzekerden of inwoners in te kopen bij individuele zorgverleners en zorgorganisaties. Hierbij worden door deze inkopende partijen een heel assortiment aan voorwaarden gesteld aan de zorgaanbieders op het gebied van onder andere kwaliteit, innovatie en doelmatigheid. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst tussen partijen.

In de praktijk blijkt het contracteren van zorgproducten en diensten voor zorgaanbieders toch wel een vrij complex en tijdrovend proces. Dit blijkt voornamelijk op het moment dat er beoordeeld moet worden of aan alle voorwaarden wordt voldaan om (nieuwe) zorgdiensten te mogen gaan leveren. In veel situaties moet er dan door de zorgorganisatie nog een aantal zaken geregeld worden voordat de overeenkomst ingaat.

Zorgorganisaties lopen het risico dat de inkopende partij contractuele en/of financiële maatregelen neemt op het moment dat blijkt dat er niet wordt voldaan aan de gestelde inkoopvoorwaarden en/of regelgeving. Veel zorgaanbieders weten niet dat inkopende partijen met terugwerkende kracht sancties mogen opleggen over een periode van vijf jaar. Daarom is het belangrijk dat zorgondernemingen beschikken over voldoende actuele kennis op het gebied van het contracteerproces, de gestelde inkoopvoorwaarden in relatie tot de eigen organisatie en de geldende wet- en regelgeving.

Zorgwize kan u hierbij zeker van dienst zijn. Zo heeft Sjef van Leeuwen als voormalig zorginkoper van Zorgkantoor Menzis jarenlange ervaring opgedaan op het gebied van zorgcontractering in de langdurige zorg. Daarnaast zit hij ook regelmatig aan de andere kant van de tafel als Business Controller bij diverse zorginstellingen. Hierdoor heeft hij niet alleen veel kennis van de zorginkoop processen, maar kan hij ook een goede inschatting maken wat de financiële en kwalitatieve impact is van de gemaakte afspraken op de bedrijfsvoering van een zorgorganisatie.

Zorgwize ontzorgt zorgorganisaties door:

  • het maken van een scan van de inkoopvoorwaarden en het adviseren over uw kansen en risico’s;
  • het fungeren als uw (tijdelijke) zorgverkoper voor de Wlz, Wijkverpleging, ELV, en Wmo;
  • het ondersteunen bij aanbestedingstrajecten voor de Wlz en Wmo;
  • het begeleiden van het contracteerproces voor uw organisatie (voor kortere of langere tijd);
  • het uit handen nemen van de uitvoerende werkzaamheden van het contracteerproces, zoals:
  • het verwerken, vastleggen en (intern) versturen van vragenlijsten en inkoopdocumenten;
  • het controleren of de zorgaanbieder voldoet aan de gestelde inkoopvoorwaarden en regelgeving;
  • het bespreken van de mogelijke (financiële) risico’s met het (zorg)management;  
  • het kortsluiten van de impact van de afspraken met de Financieel manager / Controller;
  • het bewaken van de gestelde indieningstermijnen.

Met Zorgwize haalt u de benodigde kennis op het gebied van zorgcontractering in huis.

Compensatieregeling WLZ!

Op welke wijze worden zorgaanbieders in de langdurige zorg gecompenseerd voor het Covid-19 / Corona virus?

Lees meer

Samen zorgen voor succes!!

Mijn naam is Sjef van Leeuwen en ik ben ruim 30 jaar betrokken bij de langdurige zorg. Als zorgverkoper adviseer en ondersteun ik zorgorganisaties in de VVT, GZ en GGZ zorgsector bij het contracteren van de zorg vanuit de Wlz, Wmo en/of Zvw. Door mijn jarenlange ervaring als zorginkoper bij Menzis ben ik van toegevoegde waarde voor zorgaanbieders. Tevens ben ik op ad interim basis beschikbaar voor Zorgkantoren om als zorginkoper voor de langdurige zorg te ondersteunen.

Sjef van Leeuwen

Sjef van Leeuwen

Interim Business Controller
info@zorgwize.nl
06 428 74 428
© 2024 Zorgwize