Financieel Management & (zorg) administratie

De Nederlandse gezondheidszorg staat al jaren onder grote financiële druk. Als gevolg hiervan zijn in de laatste decennia diverse hervormingen en omvangrijke wetswijzigingen doorgevoerd. De zorgsector is uitermate complex en veranderingen vanuit de overheid volgen elkaar in rap tempo op. Tal van toezichthoudende partijen kijken over de schouders van bestuurders mee of de aangeboden zorg wel voldoet aan gestelde kwaliteitsnormen en of de beschikbare financiële middelen wel doelmatig en maatschappelijk verantwoord genoeg worden ingezet.

Daarbij wordt door financierende partijen van zorgorganisaties continuïteit van de ingekochte zorg verwacht. Om dit te kunnen waarborgen staat het voeren van een financieel gezonde bedrijfsvoering hoog op de agenda bij zorgaanbieders.  Zorgaanbieders met een stabiele bedrijfsvoering beschikken  in het algemeen over een sterk adaptief vermogen. Dat is vandaag de dag een absolute must om een zorgorganisatie goed op koers te kunnen houden in dynamische en complexe omgeving.

Dit maakt dat er de laatste jaren veel van controllers in zorg gevraagd. Ze moeten niet alleen financieel inhoudelijk zijn, maar ook adviseur en coach van het (niet-financiële) management en zorgprofessionals. Controllers in de zorg moeten als financiële professional in deze tijd vooral kunnen meedenken over strategie en proactief kunnen adviseren over bedrijfsplannen die nodig zijn om die strategie te realiseren.

Zorgaanbieders hebben hierdoor steeds meer behoefte aan controllers met lef, die indien nodig een afwijkende mening naar voren kan brengen, die adviezen ‘verkoopt’ en die de complexe materie van de zorgsector een beetje eenvoudiger kan maken. Hierbij is het ook belangrijk dat de controller de taal spreekt van de werkvloer om een goede vertaalslag kan kunnen maken tussen zorg en financiën.  

Een controller in de zorg moet vandaag de dag kunnen fungeren als business partner voor de zorgprofessionals, management en bestuur, waarbij het accent ligt op faciliteren en stimuleren. Dit is geen vanzelfsprekende eigenschap van alle financiële vakspecialisten, het heeft vooral met de vaardigheden en het DNA van de financial zelf te maken..

Sjef van Leeuwen van Zorgwize Business Control & Management weet als geen ander om deze belangrijke rol van business partner met een juiste insteek te vervullen bij zorgaanbieders in de Ouderen- en Gehandicaptenzorg. Met zijn ervaring, onder andere als Zorginkoper bij Zorgkantoor Menzis, Senior Business Consultant bij SDB Groep en controller bij verschillende zorgaanbieders, heeft Sjef de ervaring om zorgorganisaties te helpen om koers te blijven, zonder de zorgverlening aan cliënten daarbij uit het oog te verliezen. En dat is toch de missie van iedere zorgaanbieder!

Als specialist van de ouderen- en gehandicaptenzorg ondersteunt en adviseert Zorgwize zorgorganisaties bij financiële vraagstukken op het gebied van:

 • Het bewaken van de financiële koers van de zorgorganisatie (Planning & Control)
 • Het (jaarlijks) opstellen van begrotingen, jaarverantwoordingen en rapportages
 • Het vertalen van stuurinformatie naar concrete acties
 • Het aansturen van administraties (financieel, salaris en zorgregistratie)
 • Het adviseren en uitvoeren van (financieel) risicomanagement  
 • Het vertalen van wet- en regelgeving en NZa beleidsregels naar de praktijk
 • Het opstellen van meerjaren-exploitaties (vastgoed)
 • Het maken en afwikkelen van financiële zaken met zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten
 • Het adviseren over financiële investeringsbeslissingen
 • Het contrateren van zorg gefinancierd op grond van de Wlz, Zvw en Wmo
 • Het coachen van niet-financiële managers
 • Het berekenen van interne kostprijzen

Zorgwize Business Control verzorgt deze financiële activiteiten zowel op basis van detachering als op projectbasis. Zorgaanbieders kiezen voor Zorgwize omdat met de ingebrachte expertise toegevoegde waarde zal zijn voor uw zorgorganisatie.

© 2024 Zorgwize