Advies & Beleid (zorg) bedrijfsvoering

De veranderingen in de zorg volgen elkaar in ras tempo op, vooral als gevolg van de ontwikkelingen op het gebied van demografie (vergrijzing), inkomen en technologie. In de afgelopen jaren is de zorgsector overspoeld met aanpassingen van wet- en regelgeving op het gebied van kwaliteit en financiering van de zorg. Het zal u niet verbazen: in de komende jaren zullen er alleen nog maar meer verstrekkende overheidsmaatregelen volgen om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden.

Doelmatigheid op de agenda

De doelmatigheid van de zorg zal de komende jaren hoog op de agenda staan van verzekeraars en zorgkantoren, waarbij constant de afweging gemaakt zal moeten worden tussen kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. Nu al wordt er door het NZa nagedacht over een nieuwe financiering van de zorg en huisvesting in de ouderen- en gehandicaptenzorg. Zorgzwaartepakketten (ZZP’s) en het Normatief Huisvestingscomponent (NHC) hebben waarschijnlijk hun langste tijd gehad.

Ondernemerschap in de zorg

Ondernemerschap in de zorg doet meer en meer een beroep op de visie en stuurmanskunsten van bestuurders. Iedere zorgorganisatie moet steeds vaker en sneller mee kunnen bewegen met de veranderingen vanuit Den Haag. U heeft als bestuurder zelf natuurlijk ook nog doelen die u wilt bereiken. Daarbij moeten de door u gemaakte keuzes voor alle betrokken partijen ook nog eens transparant en uitlegbaar zijn. Hierdoor is het besturen van een zorgonderneming vaak best wel ingewikkeld.

U herkent vast de volgende vragen: is onze koers nog voldoende toekomstbestendig? Waar leggen we de focus op in de komende jaren als zorgaanbieder? Pakken we de kansen die er liggen in de zorgmarkt? Welke risico’s moeten we zien te beheersen? Welke zorgtechnologie is van toegevoegde waarde voor onze organisatie? Welke strategische keuzes kunnen we het beste maken op zorginhoudelijk en/of financieel gebied, rekening houdend met verwachte koerswijzigingen door de overheid?

Complexe vraagstukken

Dit zijn een aantal actuele voorbeelden van interessante, maar vaak complexe vraagstukken. Hierbij is vaak sprake van een samenhang tussen personele, kwalitatieve, financiële en technologische aspecten. Hierdoor worden belangrijke vragen benaderd vanuit verschillende invalshoeken. U doet er dan ook goed aan om vooral op zoek te gaan naar de “best passende” oplossingen voor uw uitdagingen.   

Daarom is het zeker verstandig om dit soort vraagstukken ook eens voor te leggen aan een externe vakspecialist, die wat verder weg staat van de dagelijkse praktijk van uw zorgorganisatie. Het is toch prettig om uw eigen ideeën en keuzes voor de toekomst (nog) eens te kunnen laten toetsen! Hierdoor legt u een stevig fundament voor uw strategische keuzes voor de toekomst.

Samen zorgen voor succes!!

Mijn naam is Sjef van Leeuwen en ik ben ruim 30 jaar werkzaam in de ouderen- en gehandicaptenzorg als sparringpartner voor bestuurders en managementteams. Graag denk ik met u mee over uw vraagstukken op het gebied van strategie en beleid, de financiering van de zorg en het vastgoed of over een verdere verbetering van de doelmatigheid van de zorgproducten en diensten. Mijn motto hierbij is: Samen zorgen voor succes!!

Sjef van Leeuwen

Sjef van Leeuwen

Interim Business Controller
info@zorgwize.nl
06 428 74 428
© 2024 Zorgwize