Corona compensatieregeling WLZ!

Het COVID-19 virus, beter bekend als het coronavirus, heeft grote gevolgen voor de zorgsector. Hierdoor is de continuïteit van het aanbod van zorg in Nederland in het algemeen onder druk komen te staan.

Om er voor te zorgen dat zorgaanbieders in deze moeilijke tijd het hoofd boven water kunnen houden zijn er verschillende tijdelijke maatregelen gepresenteerd die er voor moeten zorgen dat verzekerden, ook na de coronacrisis, de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben.

De tijdelijke maatregelen zijn gericht op:
1) het op peil houden van de liquiditeit (bevoorschotting);
2) het compenseren van omzetderving;
3) het vergoeden van extra kosten als gevolg van de coronacrisis;
4) het versoepelen van de verantwoordingseisen.

Door de NZa zijn recent verschillende beleidsregels gepubliceerd op basis waarvan zorgaanbieders gecompenseerd zullen gaan worden voor de gevolgen van de corona-uitbraak.

In deze publicatie wordt de compensatieregeling voor de Wlz nader toegelicht.
Bekijk hier het document.


Bekijk ook deze artikelen

Meer weten?

Mocht u eens vrijblijvend met mij willen sparren over de ontwikkelingen in de zorgsector in het algemeen of bij uw organisatie specifiek, bel of mail mij dan gerust. Ik kom graag kennis met u maken.

Sjef van Leeuwen

Sjef van Leeuwen

Interim Business Controller
info@zorgwize.nl
06 428 74 428
© 2024 Zorgwize