WLZ TARIEVEN 2022 VERHOOGD!

Het demissionaire kabinet maakt alsnog geld vrij om de salarissen in de zorg verder te kunnen verhogen. Het gaat om structureel 675 miljoen euro extra, schrijft minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Daardoor gaan de middeninkomens in de zorg naar verwachting met circa 1,5 procent omhoog.

De NZa heeft op verzoek van het Ministerie van VWS voor 2022 de voorlopige indexatie van de loonkosten voor de Wlz tarieven opgehoogd met 1,13% in verband met de extra gelden die het ministerie van VWS in september 2021 beschikbaar heeft gesteld. Daarnaast is de voorlopige personele index nu gebaseerd op de Macro Economische Verkenningen van het CPB in plaats van op de CEP cijfers. Dat is nog eens een verhoging van 1,02%. Hiermee gaat de voorlopige index voor personele kosten van 1,72% naar 3,87%.

Hier gaat nog wel de inhaalkorting van -/- 1,19% voor het jaar 2021 vanaf. Hiermee komt de voorlopige netto index op de personele kosten, toegepast op de Wlz tarieven uit op 2,68%. De vorige netto voorlopige index voor 2022 kwam op 0,53%. Dit is dus een stijging van 2,15% op het looncomponent van de Wlz tarieven.

De voorlopige materiele index wordt nu ook gebaseerd op de Macro Economische Verkenningen van het CPB, in plaats van op de CEP cijfers. Deze is hierdoor aangepast van 1,64% naar 1,83%.

De Wlz tarieven (loonkosten + materiële kosten) stijgen hierdoor gemiddeld met ongeveer 1,60% t.o.v. de voorliggende beleidsregels voor het jaar 2022. Ten opzichte van het jaar 2021 stijgen de Wlz tarieven circa 2,60%, exclusief het kwaliteitsbudget in de ouderenzorg.

Op 27 juli heb ik eerder een specificatie van de NZa tarieven Wlz 2022 Ouderenzorg op de website van Zorgwize geplaatst. Hierin heb ik voor de liefhebber de tarieven Wlz voor de Ouderenzorg nader gespecificeerd, waarmee inzichtelijk is uit welke budgetonderdelen de  Wlz tarieven zijn opgebouwd.

Nu de Wlz tarieven zijn verhoogd door de NZa heb ik ook een specificatie van de tarieven aangepast. Deze kan je nu downloaden van deze website.


Bekijk ook deze artikelen

© 2024 Zorgwize