Ook zorgbonus in 2021 voor zorgmedewerkers

De uitbraak van COVID-19 heeft ingrijpende gevolgen gehad. Diverse mensen werkzaam in de sector Zorg en welzijn, zoals verpleegkundigen en schoonmakers, hebben een uitzonderlijke prestatie moeten leveren. Het kabinet wil hiervoor graag zijn waardering uitspreken met een bonus van ten hoogste € 500 netto.

Bonus voor alle zorgberoepen

Het kabinet heeft enorm veel waardering voor de uitzonderlijke prestaties van zorgmedewerkers in de strijd tegen corona. Daarom geeft het kabinet zorgmedewerkers, in vervolg op de netto zorgbonus van € 1000,- in het afgelopen jaar,  ook in 2021 een bonus. De zorgbonus 2021 is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in de zorgsector.

Zorgaanbieders (in de ouderen- en gehandicaptenzorg) kunnen de zorgbonus tot a.s. dinsdag 27 juli 18.00 uur aanvragen. Aanvragen kan op de website van DUS-I.

Zorgaanbieder of pgb-budgethouder vraagt bonus aan

Zorgverleners kunnen de zorgbonus niet zelf aanvragen. Dat doet de zorgaanbieder (werkgever) of de pgb-budgethouder. Zij beoordelen ook welke zorgprofessional of pgb-zorgverlener in aanmerking komt voor de zorgbonus. De belangrijkste voorwaarde is dat een zorgverlener door corona onder uitzonderlijke omstandigheden zorg heeft geleverd.

Een andere voorwaarde is dat de zorgverlener tussen 1 oktober 2020 en 15 juni 2021 voor de zorgaanbieder of de pgb-budgethouder heeft gewerkt. Ook mag de zorgverlener niet meer dan maximaal € 74.000 bruto per jaar verdienen.

Hoogte zorgbonus

De maximale zorgbonus bedraagt € 500,- per werknemer. Maar omdat veel zorgaanbieders ruimhartige de zorgbonus zullen gaan toekennen aan  hun werknemers zal de hoogte van zorgbonus lager gaan uitvallen. De overheid verwacht dat de zorgbonus dit jaar omgeveer € 220,- zal gaan bedragen. De precieze hoogte van de bonus is pas later bekend. Want die hangt af van het aantal bonussen dat wordt aangevraagd. Het kabinet heeft een budget van € 720 miljoen voor de bonus. Dit wordt straks gedeeld door het aantal aanvragen.

Werkgevers in de zorg vragen zorgbonus aan via DUS-i

Zorgaanbieders (werkgevers) kunnen de zorgbonus van dinsdag 15 juni 2021 9.00 uur tot dinsdag 27 juli 18.00 uur aanvragen (DUS-i). Zij dienen de aanvraag in voor hun eigen medewerkers en voor derden, zoals uitzendkrachten en zzp’ers. Zzp’ers en uitzendkrachten kunnen de bonus niet voor zichzelf aanvragen. In het laatste kwartaal van 2021 ontvangt de zorgaanbieder de zorgbonus als een subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De zorgaanbieder moet de bonus vervolgens binnen 5 maanden aan de zorgprofessionals uitbetalen.


Bekijk ook deze artikelen

© 2024 Zorgwize