Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO)

De Rijksoverheid stelt 20 miljoen subsidie beschikbaar voor de bouw van een ontmoetingsruimte in woonvormen voor ouderen.

Steeds meer ouderen willen geclusterd wonen: in elkaars nabijheid omdat mobiliteit afneemt en met een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten.

De Rijksoverheid wil met de Subsidieregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO) deze manier van wonen mogelijk maken voor meer ouderen. De regeling kan worden gebruikt voor de bouw van een ontmoetingsruimte in zowel nieuw als bestaand vastgoed en zal openstaan voor zowel woningcorporaties, zorginstellingen, marktpartijen (zoals projectontwikkelaars) en burgerinitiatieven.

Om ervoor te zorgen dat ouderen ook in de toekomst goed wonen is een groter, ander woningaanbod nodig. Steeds meer ouderen willen geclusterd wonen: in elkaars nabijheid omdat mobiliteit afneemt en met een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten.

De regeling is open van medio januari tot en met 30 november 2022. Op 8 december aanstaande zal er een online informatiesessie plaatsvinden, waarin meer wordt uitgelegd over deze specifieke stimuleringsregeling en de aanvraag daarvan.

De regeling zal zorgen voor meer ontmoetingsruimten voor ouderen. Deze ruimten maken een grotere participatie mogelijk en de veronderstelde toename van ontmoeting zal het welzijn van ouderen verhogen. Bovendien kan de toegenomen ontmoeting leiden tot meer onderlinge ondersteuning. Ouderen kunnen hierdoor langer zelfstandig blijven wonen. Bij nieuwbouw van de woonvorm komen woningen vrij voor andere doelgroepen waardoor doorstroming op de woningmarkt ontstaat.

Zie voor meer informatie over het aanvragen van een subsidie voor ontmoetingsruimten:

https://www.taskforcewonenzorg.nl/nieuws/subsidieregeling-ontmoetingsruimten-in-ouderenhuisvesting

https://www.rvo.nl/actueel/evenementen/online-informatiesessie-stimuleringsregeling-ontmoetingsruimten-ouderenhuisvesting-soo


Bekijk ook deze artikelen

© 2024 Zorgwize