Hulpmiddelen Wlz 2020

ZORGWIZE en Kersten gaan samenwerken op het gebied van Hulpmiddelen voor cliënten in de langdurige zorg (Wlz)

Vanaf 1 januari 2020 komen de mobiliteitshulpmiddelen en roerende voorzieningen voor cliënten die verblijven in een zorginstelling altijd ten laste van de Wlz. Nu worden deze kosten voor cliënten zonder een indicatie voor de functie Behandeling gefinancierd vanuit de Wmo en/of de Zvw. 

De NZa heeft de zzp-tarieven zonder behandeling aangepast voor de extra kosten die zorgorganisaties hiervoor gaan maken. Zorgaanbieders doen er goed aan om de (financiële) effecten van deze wetswijziging zo snel mogelijk transparant te krijgen. Maar wat is er echt nodig om de interne verstrekking van roerende voorzieningen (zoals hoog-laagbedden en tilliften) goed te kunnen managen en beheren? Hoe zit het met het onderhoud van rolstoelen?  Breng dus op tijd de financiële gevolgen en risico’s in beeld! 

Om zorgaanbieders die langdurige zorg aanbieden vanuit de Wlz nog beter van dienst te kunnen zijn op het gebied van hulpmiddelen hebben ZORGWIZE, al meer dan 30 jaar specialist Business Control voor de Ouderen- en Gehandicaptenzorg, en Kersten Hulpmiddelen de samenwerking gezocht.  

Vanuit deze samenwerking kunnen zorgorganisaties snel en vakkundig worden ondersteund op het gebied van het implementeren van een doelmatig Hulpmiddelenbeleid, inclusief een financieel concept.  

Zorgaanbieders die zich laten informeren en/of ondersteunen door Kersten en Zorgwize halen dus in één keer alle benodigde kennis in huis. Zo kan Zorgwize bijvoorbeeld precies vertellen hoeveel budget er jaarlijks beschikbaar is voor de aanschaf van hulpmiddelen vanuit de Wlz en wat de mogelijke financiële risico’s voor zorgaanbieders zijn. Als Hulpmiddelenspecialist weet Kersten als geen ander hoe het (financieel) beheer van hulpmiddelen het beste ingericht kan worden. Indien gewenst kunnen zorgaanbieders daarbij kiezen voor de implementatie van een geautomatiseerd beheerssysteem.  

Voor facilitair managers wordt het beheer (aanschaf, onderhoud etc) dan een stuk eenvoudiger en overzichtelijker, waardoor de financiële risico’s op het gebied van Hulpmiddelen voor een groot deel zullen afnemen.  

Voor meer informatie over de gevolgen van de overheveling van de organisatie en financiering van Hulpmiddelen naar de Wlz kunt u vrijblijvend contact opnemen met Sjef van Leeuwen (Zorgwize) of Eric Schonewille (Kersten).  


Bekijk ook deze artikelen

© 2024 Zorgwize