Bonus zorgprofessionals COVID-19

De uitbraak van COVID-19 heeft ingrijpende gevolgen gehad. Diverse mensen werkzaam in de sector zorg en welzijn, zoals verpleegkundigen en schoonmakers, hebben een uitzonderlijke prestatie moeten leveren. Het kabinet stelt hiervoor een bonus van € 1.000 netto beschikbaar per zorgprofessional.

Hiervoor is een subsidieregeling opgesteld. Alleen zorgaanbieders kunnen als werkgever of opdrachtgever van derden (bijvoorbeeld zzp’ers en uitzendkrachten) voor deze zorgprofessionals een bonus aanvragen. Dit kan als de zorgaanbieder van mening is dat een zorgprofessional ten tijde van de uitbraak van COVID-19 een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. De zorgaanbieder kan immers het beste inschatten wie tijdens de uitbraak van COVID-19 een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. Naast een subsidie van € 1.000 ontvangt de zorgaanbieder ook een bedrag waarmee de belasting kan worden betaald. Zo kan de bonus netto worden uitgekeerd.

Voorwaarden

Het uitgangspunt van de subsidieregeling is dat de zorgaanbieder bepaalt welke zorgprofessionals in aanmerking komen voor de bonus. Om de zorgaanbieders hierbij te ondersteunen heeft het Ministerie van VWS een handreiking en FAQ opgesteld (zie bijlagen).

Zorgprofessionals die tussen 1 maart en 1 september 2020 een bijzondere prestatie hebben geleverd, komen in aanmerking voor een bonus. Er worden 2 doelgroepen onderscheiden, waarbij enige overlap mogelijk is. Deze overlap heeft geen gevolgen voor de hoogte van de subsidie.

•   Zorgprofessionals die zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19. Bijvoorbeeld door te verzorgen, verplegen, behandelen, begeleiden of triage te verlenen.

•   Zorgprofessionals die hebben bijgedragen aan de strijd tegen COVID-19. Bijvoorbeeld door extra uren te werken, collega’s te vervangen of preventieve taken uit te voeren om het risico op verspreiding te verkleinen.

De zorgprofessional moet in de periode van 1 maart tot 1 september 2020 werkzaam zijn geweest bij de zorgaanbieder, op basis van een (arbeids)overeenkomst of een inhuurconstructie. Hierbij geldt een inkomensgrens: als de professional op jaarbasis bruto meer dan 2 keer modaal verdient, komt hij of zij niet in aanmerking voor een bonus.

Welke beroepen komen in aanmerking voor de bonus?

Beroepen die in aanmerking komen

Op basis van de criteria heeft het ministerie een overzicht opgesteld van de beroepen/functies/functiegroepen die in aanmerking komen voor een bonus. Een volledig dekkende lijst is niet mogelijk, voornamelijk door de grootte van de sector. In de meeste gevallen staan er op de lijst vergelijkbare functies die kunnen helpen bij het vaststellen of een aanvraag ingediend kan worden. De lijst is opgenomen in de handreiking (onder 5).

Beroepen die niet in aanmerking komen

De subsidieregeling is specifiek bedoeld voor die zorgprofessionals die tijdens de uitbraak van COVID-19 uitzonderlijke prestaties hebben moeten leveren, naast het gewone, dagelijkse werk. De verwachting is dat dit niet voor alle zorgprofessionals geldt. Voor sommigen is het werk grotendeels stil komen te liggen. Ook zijn er zorgprofessionals waarvan het werk niet heeft stilgestaan, en die het in aangepaste vorm hebben kunnen uitvoeren. Hierdoor hoefden zij geen uitzonderlijke prestaties te leveren. Bij deze groep gaat het bijvoorbeeld om zorgprofessionals die vanuit huis hun werk konden doen en daarbij middelen als beeldbellen konden gebruiken. Voor deze zorgprofessionals is de bonus niet bedoeld.

Nee, tenzij…

Het kan zijn dat sommige zorgprofessionals volgens het functieoverzicht niet in aanmerking komen voor de bonus, maar wél voldoen aan de andere criteria. Bijvoorbeeld omdat zij tijdelijk zijn ingezet op een afdeling voor COVID-19-patiënten. Zorgaanbieders hebben de ruimte om ook voor deze zorgprofessionals een bonus aan te vragen. Zie ook hiervoor de handreiking (onder 5).

Subsidie aanvragen

Zorgaanbieders kunnen subsidie aanvragen van 1 oktober tot en met 29 oktober 2020.

Stroomschema Van aanvraag tot vaststelling


Bekijk ook deze artikelen

© 2024 Zorgwize