Aangepaste indexatie Wlz tarieven 2023 Ouderenzorg

Door de hoge inflatie van de afgelopen maanden stijgen de prijsindexcijfers van het Centraal Planbureau en de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (ova) voor2023. Het NZa heeft daarom de Wlz indexen aangepast, waarmee de Wlz budgetten gemiddeld circa 1,50% zijn toegenomen ten opzichte van de vorige tarieven voor 2023.

Het ministerie van VWS heeft de NZa om de volgende aanpassingen in de indexcijfers door te voeren

voor 2023:

Ova (loonkosten) 2023: 4,74% (dit was 3,72%)

Prijs particuliere consumptie (materiële kosten) 2022: 9,25% (dit was 6,30%)

Prijs particuliere consumptie (materiële kosten) 2023: 4,87% (dit was 2,52%)

De nieuwe tarieven zijn benoemd in de NZa beleidsregel “BR/REG-23122a prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2023”. Een specificatie van deze aangepaste Wlz tarieven staan zowel in pdf als excel op de website van Zorgwize. Hierin zijn de tarieven Wlz voor de Ouderenzorg nader gespecificeerd voor de liefhebbers, waarmee inzichtelijk is uit welke (voormalige) budgetonderdelen de Wlz tarieven zijn opgebouwd.


Bekijk ook deze artikelen

© 2024 Zorgwize